Kod SWIFT (BIC)

Kod SWIFT / BIC

Posted on

Kod SWIFT / BIC to międzynarodowy kod identyfikujący bank. Sprawdź kod SWIFT/BIC polskich banków. To jedna z danych potrzebnych do wykonania przelewu międzynarodowego lub krajowego w walucie innej niż PLN pomiędzy różnymi polskimi bankami.

Kod SWIFTNazwa SWIFT jest skrótem nazwy organizacji – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

Międzynarodowy unikatowy kod identyfikujący banki i instytucje finansowe służy usprawnieniu i zautomatyzowaniu transakcji finansowych. Format kodu jest zgodny z normą ISO 9362. Przydziałem kodów BIC instytucjom i ich jednostkom organizacyjnym oraz zarządzaniem kodami zajmuje się organizacja SWIFT.

Struktura kodu BIC
BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych[2], na które składają się:

  • identyfikator instytucji (4 znaki)
  • kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki)
  • opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki), przy czym kod „XXX” oznacza centralę.
  • kod lokalizacji (2 znaki), z zastrzeżeniem, że
    • cyfra „0” na drugiej pozycji oznacza BIC testowy, nieużywany w rzeczywistym obrocie finansowym i telekomunikacyjnym
    • cyfra „1” na drugiej pozycji oznacza instytucję (lub jej jednostkę organizacyjną) niepodłączoną do sieci SWIFTNet
    • cyfra „2” na drugiej pozycji oznacza, że opłatę za odebranie komunikatu SWIFT ponosi adresat, w przeciwieństwie do typowej sytuacji, kiedy koszty telekomunikacyjne pokrywa nadawca komunikatu

Poniżej możesz sprawdzić kody SWIFT / BIC polskich banków

Kod SWIFT PKO BP
Kod SWIFT Bank Pekao SA
Kod SWIFT BZ WBK
Kod SWIFT mBank
Kod SWIFT Getin Bank
Kod SWIFT Raiffeisen Bank
Kod SWIFT ING Bank Śląski
Kod SWIFT Alior Bank
Kod SWIFT Bank BPH
Kod SWIFT HSBC Polska
Kod SWIFT Bank Pocztowy
Kod SWIFT Deutsche Bank
Kod SWIFT Volkswagen Bank
Kod SWIFT Toyota Bank
Kod SWIFT Eurobank
Kod SWIFT BOŚ Bank
Kod SWIFT BNP Paribas
Kod SWIFT Credit Agricole Bank
Kod SWIFT Idea Bank
Kod SWIFT Bank BGŻ
Kod SWIFT Noble Bank
Kod SWIFT Citi Handlowy
Kod SWIFT Millennium