Kod SWIFT / BIC

Kod SWIFT / BIC

Kod SWIFT BIC

Kod SWIFT BIC

 

Kod SWIFT BIC (Business Identifier Code) potocznie nazywany jako kod SWIFT, jest niezbędny do dokonania przelewu za granicę. Kod SWIFT (BIC) banku do którego wysyłamy przelew będzie niezbędny jeżeli realizujemy przelew za granicę lub jeśli wysyłamy przelew do innego banku krajowego w walucie.

 

Czytaj dalej